Sving- eller närspelslektion – 50 minuter / 1 person