Sving- eller närspelslektion – 25 minuter / 1 person